Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (ANUROM) este o organizaţie neguvernamentală afiliată la Federaţia Mondială a Asociaţiilor pentru Naţiunile Unite (FMANU). Consecventă scopurilor pentru care a fost creată, ea militează pentru promovarea principiilor înscrise în Carta Naţiunilor Unite şi implementarea cu regularitate a prevederilor acesteia, precum şi pentru promovarea şi respectarea drepturilor omului.