Concluziile și observațiile preliminare ale D-nei Gabriela Knau, Raportor Special ONU pentru independența judecătorilor și a avocaților