24 octombrie 2011

Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, membră a Federaţiei Mondiale a Asociaţiilor Naţiunilor Unite a organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Organizaţiei Naţiunilor Unite – înscrisă anul acesta sub semnul unirii forţelor tuturor locuitorilor planetei în numele binelui comun, la nivel mondial – mai multe manifestări ştiinţifice. Dintre acestea menţionăm: „Săptămâna ONU”- organizată de ANUROM în Bucureşti precum şi în alte judeţe ale ţării: Neamţ, Mureş, Constanţa, Cluj. Aceasta s-a desfăşurat în fiecare dintre aceste judeţe sub formă de comunicări ştiinţifice privind istoria şi evoluţia ONU, drepturile omului reflectate în sistemul ONU şi în legislaţia românească, contribuţii româneşti la activitatea ONU, precum şi sub formă de expoziţii de carte publicate de ANUROM şi lansări de carte ANUROM-IRDO pe tema drepturilor omului, campanii de conştientizare a opiniei publice cu privire la importanţa şi rolul Organizaţiei mondiale a Naţiunilor Unite în rezolvarea problemelor globale.

„Săptămâna ONU” la Constanţa, s-a desfăşurat în parteneriat cu prefectura judeţului Constanţa, sub formă de comunicări şi dezbateri având ca teme aspecte ale activităţii ONU în cei 66 de ani care au trecut de la crearea organizaţiei, rolul, realizările şi obiectivele ONU, ale instituţiilor speciale din sistemul său.

La Piatra Neamţ „Săptămâna ONU”, a fost marcată prin organizarea unei expoziţii de carte cuprinzând publicaţii apărute sub egida IRDO şi ANUROM, precum şi dezbateri, prezentări de materiale documentare care au reflectat priorităţile organizaţiei precum şi activitatea acesteia în promovarea şi apărarea drepturilor omului.

La Bucureşti, ANUROM în colaborare cu Universitatea Ecologică şi cu studenţi de la SNSPA , în cadrul Săptămânii ONU au organizat activităţi de donaţie de carte la Şcoala cu clasele I-VIII, Nr.190 „Maria Peneş” , precum şi o dezbatere interactivă cu membrii Consiliului reprezentativ al elevilor pe tema structurii organizaţiei Naţiunilor Unite în lume şi a activităţii acesteia în România prin intermediul agenţiilor sale specializate.

În ziua de 24 octombrie în colaborare cu IRDO a fost organizată o masă rotundă cu tema ”Drepturile Omului în sistemul ONU”.

În deschiderea acestei manifestări, doamna Prof. Univ. Dr. Irina Zlătescu, preşedinta ANUROM a prezentat istoricul ONU, rolul şi semnificaţia acestei organizaţii ca important forum mondial pentru protejarea şi promovarea drepturilor omului, a democraţiei şi a bunei guvernări. Totodată a subliniat activitatea pentru menţinerea păcii, securităţii şi asigurarea dezarmării, dezvoltării, eradicarea sărăciei şi protecţia mediului. Acestea fiind obiective prioritare ale ONU. Într-o lume a globalizării, inclusiv a unor fenomene negative, rolul Organizaţiei mondiale trebuie să crească astfel încât să contribuie la promovarea şi protejarea fiecărei persoane de a trăi în demnitate fără a suferi de foame, fără teamă de violenţă, opresiune şi nedreptate, în conformitate cu principiile echităţii şi dreptăţii sociale, toleranţei bazată pe respectul reciproc dintre oameni în diversitatea lor şi a responsabilităţii în abordarea dezvoltării economice şi sociale.

Doamna Daniela Cristina Albu, membru ANUROM a prezentat mesajului din acest an al Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, subliniindu-se tema propusa de ONU în acest an guvernelor lumii: ”soluţii globale pentru probleme globale”.

În continuare au fost prezentate mesaje de salut transmise de instituţii, ONG-uri, etc. Discuţiile ce au urmat s-au axat pe tema rolului, realizărilor şi obiectivelor ONU, al instituţiilor specializate din sistemul său.

Astfel, doamna Ana Maria Savu, într-o amplă intervenţie, a făcut referire la priorităţile Secretarului General al ONU şi la activitatea organizaţiei condusă de acesta pentru aducerea la îndeplinire de către toate statele membre a obiectivelor de dezvoltare ale Mileniului. Relaţia dintre libertatea religioasă şi autorităţile publice, precum şi relaţiile interconfesionale au fost puse în evidenţă de către domnul pastor Viorel Dima, acum când se împlinesc 30 de ani de la adoptarea Declaraţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de intoleranţă şi de discriminare din motive de religie sau de convingere adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în noiembrie 1981. Domnul cercetător ştiinţific Adrian Bulgaru, a făcut referire la rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite în apărarea drepturilor refugiaţilor, şi în combaterea violenţei, torturii şi a tratamentelor degradante şi inumane, cu exemplificări concrete din zonele de conflict existente în prezent pe glob. Rolul IDEF în promovarea principiilor ONU a fost prezentat de dr. Rodica Şerbănescu. Domnul Alexandru Jianu, ANAF a făcut referire în intervenţia sa la rolul ONU în perioada de criză.

La dezbateri au mai participat :doamna Nagy Edita, domnul Valeriu Rendec, domnul Gheorghe Pîrvan, domnişoara Ioana Vida, doamna Olivia Florescu, domnul Răzvan Stan Ionuţ, doamna Carmen Năstase, domnul Paul Gogioiu.

La această masă rotundă au mai participat şi reprezentanţi ai IDEF, Family Forum, Asociaţia Clubul de la Cheia Victor Dan Zlătescu, ARODF, ARDOVT, AROMES reprezentanţi ai unor instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, cercetători ştiinţifici, precum şi tineri doctoranzi, care au dezbătut temele aduse în discuţie.